สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91110
โทรศัพท์ : 0-7477-4071-2, แฟกซ์ : 0-7477-4072  E-mail : admin@namphut.go.th
Powered By WNT.CO.TH